Zone of Hesitations

Zone of Hesitations er et research- og performance-projekt af kollektivet RISK udviklet i samarbejde med Københavns Universitet og Dansehallerne. Projektet manifesterer sig både som arbejdsrum, som værk, som videns- og praksisdeling. Gennem forskellige nedslag og formater inddrages de studerende på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, det professionelle miljø omkring Dansehallerne samt den bredere offentlighed.

Som et led i projektet vil RISK etablere et kollektivt forskningsrum, hvor forskellige aspekter af de individuelle medlemmers kunstneriske processer vil blive taget op og bearbejdet i fællesskab. Kollektivet betragtes hermed solidarisk, som en fælles ressource der også kan aktiveres i processer, der ikke nødvendigvis er opstået i kollektivets regi. 

Som overordnet projekt er Zone of Hesitations opstået i kølvandet af RISKs beslutning om at tage et år i fordybelse og fælles refleksion. Kollektivets arbejde har bevæget sig væk fra de produktionsorienterede processer til fordel for mere immaterielle processer, der primært drives af de kunstneriske intentioner. Ud af dette forløb er der opstået en zone for tøvende og kontinuerlig poesi, der erstatter forventningen om det endelige kunstneriske produkt, hvor definition og klare konklusioner i højere grad afkræves.

Projektet blev officielt lanceret under performancefestivalen Works at Work: Group Works i Dansehallerne (okt. 2016) med præsentationen af manifestet Collective Pace (http://risk.nu/works/collective-pace/). Eventen under Works at Work markerede starten på året i fordybelse og fælles refleksion.

Om RISK
Kollektivet RISK, som har eksisteret siden 2009, består af de fire danske koreografer Marie-Louise Stentebjerg, Marie Topp, Ida-Elisabeth Larsen and Gry Raaby. Gennem en række forskellige events og kunstneriske formater undersøger de temaerne rum og tilgængelighed. RISK har arbejdet med forskellige formater såsom platforme, dele-events, skriveprojekter, åbne foredrag, kollektive moderationer, mapping-projekter, gruppe performances, workshops og boglanceringer. Disse initiativer har givet kollektivet en central position i konteksten af dansk dans og koreografi, som værter og facilitatorer for projekter, der rækker ud over de individuelle praksisser og skaber plads for en bredere koreografisk diskurs.

www.risk.nu

Foto: Gry Raaby

ENGLISH:
Zone of Hesitations is a research and performance project by the choreographers’ collective RISK (Ida-Elisabeth Larsen, Gry Raaby, Marie-Louise Stentebjerg and Marie Topp) supported by Dansehallerne, the Department of Arts and Cultural Studies at Copenhagen University and Kunsthal Charlottenborg.

Zone of Hesitations takes place at Copenhagen University and will manifest as simultaneous workspace, art piece and a place for sharing practices and knowledges among peers. At given times, and through various formats, we lend ourselves and our artistic process to the students from the Department of Arts and Cultural Studies, the professional dance art community surrounding Dansehallerne as well as the more general public.

The project was first launched during the performance festival Works at Work: Group Works in Okt. 2016. Here we presented our manifesto Collective Pace (http://risk.nu/works/collective-pace/) which contained different reflections on the eroding consequences it has when you willingly subjugate yourself to near impossible productions circumstances, artist ego’s and the restless hunt for opportunity. The presentation of the manifesto marked the beginning of a year in contemplation. An act of withdrawal! A re-orientation of the collective away from the production based processes towards the more immaterial conversations driven solely by solidarity and artistic intent.

Zone of Hesitations marks the end of this year! As a collective we turn towards the supporting institutions and their infrastructures once again. With us we carry a zone of hesitant and continuous poetry, which rejects the demand for finalized products, stagnant categorization and clear cut conclusions.

We ask, how do we share this indefinite space?